Program Škola namiesto ulice

Slovenčina

Program Škola namiesto ulice občianskeho združenia Človek v ohrození funguje od roku 2005.

Prostredníctvom neho slovenskí darcovia podporujú vzdelávanie afganských detí, ktoré namiesto chodenia do školy pracujú v uliciach Kábulu.

Odporúčaný ročný príspevok na dieťa je 330 eur, z ktorého sú rodine dieťaťa vyplácané pravidelné mesačné platby. Finančné prostriedky nahrádzajú príjem, ktorým by dieťa pomáhalo rodine prácou na ulici. Na programe spolupracujeme s afganskou neziskovou organizáciou Aschiana, ktorá sa tejto činnosti venuje už od roku 1995.

V súčasnosti je prostredníctvom programu podporovaných 44 žiakov a žiačok vo veku od 7 do 18 rokov.