Proces podpory

Slovenčina

Od roku 1995 pracovníci našej partnerskej organizácie Aschiana vyhľadávajú v afganských mestách deti, ktoré pracujú na ulici a vynechávajú školskú dochádzku. V roku 2005 sme sa k nim pripojili a spolu s vami sa snažíme zlepšiť možnosti vzdelávania študentov a študentiek v krajine.

     

Proces podpory prebieha nasledovne:

  • Pracovníci Aschiany vyhľadávajú deti v uliciach afganských miest.
  • Skontaktujú rodinu dieťaťa pracujúceho na ulici a po podrobnom preskúmaní sociálnej a rodinnej situácie sa rozhodne o zaradení do programu. (Dôležitý je súhlas rodičov a prísľub, že umožnia dieťaťu študovať a nebudú ho počas vyučovania posielať privyrábať na ulicu alebo ho nezamestnajú inou činnosťou doma. Zotrvanie v programe je naviazané na pravidelnú školskú dochádzku, ktorá je priebežne kontrolovaná. Dieťa, ktoré do školy nechodí ani po upozorneniach, je z programu automaticky vylúčené.)
  • Keďže deti vynechávali školskú dochádzku dlhšie, často nemôžu byť zaradené do svojho ročníka. Deti najprv navštevujú centrá Aschiany, aby prostredníctvom programu zrýchleného vzdelávania dobehli učivo, ktoré zameškali.
  • Potom nasledujú rozdielové skúšky a po ich úspešnom absolvovaní môžu deti pokračovať  so svojimi rovesníkmi na štátnej škole. Ak náhodou nezvládajú učivo, stále majú možnosť navštevovať doučovanie v Aschiane.
  • Akonáhle dieťa prestane pracovať na ulici a začne chodiť do školy, rodina prichádza o značný príjem. Možno sa to zdá smiešne, ale aj dvadsať dolárov zarobených mesačne predajom žuvačiek, čistením topánok či zberom plastov rodinám neskutočne chýba.
  • Vtedy sa začína naša a vaša úloha. Peniaze, prevedieme Aschiane, ktorá ich v mesačných splátkach vypláca rodine dieťaťa. Keďže v krajine je školstvo bezplatné, váš príspevok nie je školným. Je to príjem rodiny nahrádzajúci príjem dieťaťa na ulici. Vďaka nemu môže rodina kupovať dieťaťu knihy, školské pomôcky alebo mu dávať drobné na desiatu a rovnako aj kupovať stravu, oblečenie a veci potrebné do domácnosti.

Po zaradení do programu dieťa priradíme konkrétnemu darcovi, ktorý zaplatí ročný príspevok. S Aschianou následne podpíšeme v Kábule zmluvu a Vám pošleme jej kópiu spolu s informáciami o dieťati a jeho fotografiu. Ďalší rok potom môžete z fotografií, školských výsledkov a ďalších informácií sledovať, ako sa deťom darí.

 

V prípade, že sa situácia v rodine zlepší alebo sa dieťa odsťahuje, automaticky je vylúčené z programu a po konzultácii s darcom nahradené iným dieťaťom v núdzi. Vaše peniaze sa určite nestratia.