Prečo podporovať dieťa

Slovenčina

Škola pre deti v Afganistane nie je samozrejmosťou. Tisícky z nich, často siroty alebo polosiroty, pracujú na ulici a predajom drobného tovaru, zberom plastov či papiera, umývaním áut alebo leštením topánok sa snažia finančne pomôcť svojim rodinám.

Hoci ako každé deti majú svoje sny a radi by sa stali lekármi/lekárkami, učiteľmi/učiteľkami či vedcami/vedkyňami, vymeniť školu za ulicu si nemôžu dovoliť.

Peniaze, ktoré na ulici zarobia, by ich rodinám bytostne chýbali. Chlapci už od útleho veku pomáhajú uživiť svoje rodiny, dievčatá sa vydávajú ešte ako neplnoleté, aby ich rodina získala za vydaj peniaze od ženícha. Aj preto Človek v ohrození v spolupráci s miestnou organizáciou Aschiana organizuje už od roku 2005 dištančný adopčný program afganských detí.

V súčasnosti tak vďaka slovenským darcom podporujeme vo vzdelávaní 44 detí.

 

Sme jedinou slovenskou organizáciou, ktorá spolu s vami afganským deťom pomáha takouto formou. Od roku 2005 sme podporili spolu už 110 detí v štúdiu. Chceme, aby deti, ktoré podporujeme dostávali našu podporu dlhodobo. Čím viac rokov sa budú vzdelávať, tým väčšiu majú šancu, že nebudú musieť na ulicu posielať svoje deti. Väčšina z nich zostáva v programe tri a viac rokov, čo im zvyšuje šance na nájdenie si zamestnania v dospelosti.

Deti podporované darcami zo Slovenska sú z Kábulu a jeho okolia, aby sme mali možnosť sa s nimi stretávať, Aschiana však podporuje deti v celej krajine.  Deti majú od 7 do 18 rokov, môžete teda podporovať prváčika na základnej škole, ale i maturantku. Nakoľko dievčatá majú v krajine horší prístup k vzdelávaniu, snažíme sa zachovávať pomer študentiek na úrovni minimálne 40% zo všetkých podporovaných detí.

"Myslíme si, že dianie v Afganistane sa nás týka (nestabilita v krajine a regióne má priamy vplyv na stabilitu vo svete, blahobyt aj na západe, dostupnosť drog, terorizmus a pod.). Vyzerá to tak, že situácia sa nezlepší rýchlo a ani vojenskými prostriedkami, skôr je to teda beh na dlhé trate. V zlepšení situácie hrá rozhodujúcu úlohu nová generácia. Tento program spĺňa naše predstavy o zmysluplnej aktivite, orientovanej na konkrétne ciele a výsledky. Dáva nám pocit, že vieme konkrétne, ako je naša finančná pomoc využitá a že je využitá dobre." Mojmír Solovič a Lucia Hollá, darcovia od roku 2006

„Sú to peniaze vyzbierané na dobrú vec. Preto nás táto myšlienka veľmi oslovila. Som rád, keď sa škola môže zapájať do takýchto akcií a zbierok. Pri rozhodovaní, či podporiť alebo nepodporiť zbierku, sme brali ohľad aj na zlú situáciu v Afganistane, ktorá nás presvedčila.“ Stanislav Krchnák, riaditeľ OA Dudová Bratislava, škola podporuje program od roku 2012