Partnerská organizácia

Slovenčina

Na úvod krátky príbeh:

- Mladý chlapec prišiel do centra, aby mohol začať chodiť do školy.
- Riaditeľ centra ho poprosil, aby nakreslil, čím by chcel byť, keď vyrastie. Chlapec nakreslil lietadlo.

- „Pilot. To je pekný sen. Prečo by si chcel byť pilotom? Chceš navštíviť veľa krajín?“ spýtal sa riaditeľ.
- „Nie," odpovedal chlapec. „Tak kvôli rýchlosti?" „Nie. Chcem lietať, aby som mohol zhodiť bombu a zabiť človeka, ktorý zabil môjho otca," odpovedal chlapec.
- „To nie je správne. Videl si niekedy toho človeka? Ako ho nájdeš, keď ho nepoznáš?" spýtal sa riaditeľ.
- Chlapec niekoľko minút mlčal, a potom povedal: „Budem zhadzovať bomby tak, ako to urobili mojej rodine, pokiaľ niekoho nezabijem."
- Nejaký čas chlapec navštevoval centrum, chodil na vyučovanie, stretával sa s ostatnými deťmi, ktoré rovnako stratili niekoho blízkeho. O nejaký čas poprosil riaditeľ znovu chlapca, aby nakreslil, čím chce byť. Chlapec vytiahol tabuľku na kreslenie.
- „Vlastne nemusíš kresliť. Stále chceš byť pilotom?“
- „Nie, pán riaditeľ, nechcem už nikoho zabiť. Nechcem, aby iní chlapci a dievčatá stratili otca tak, ako ja. Teraz chcem byť učiteľom.“

 

Tým riaditeľom je Mohammad Yousef z afganskej neziskovej organizácie ASCHIANA (Afghanistan's Children - A New Approach), s ktorou spolupracujeme na programe Škola namiesto ulice už od roku 2005.

Aschiana znamená v preklade hniezdo a tým táto organizácia je. Od roku 1995 poskytuje podporu deťom pracujúcim na ulici a ich rodinám, ktoré z nejakého dôvodu nemajú prostriedky posielať dieťa do základnej či strednej školy. V súčasnosti podporuje viac ako 600 žiakov a žiačok, študentov a študentiek, ktoré by si inak privyrábali zberom papiera, umývaním áut či leštením topánok.

Okrem nich Aschiana v súčasnosti poskytuje podporu ďalším 5000 deťom prostredníctvom svojich centier v Kábule, Mazar Šarífe, Heráte a Charikare. Mimo programu pre deti pracujúce na ulici prevádzkuje rovnako centrá základného vzdelávania, centrá zrýchleného vzdelávania a krízové centrá pre deti, ako aj základné vzdelávanie pre deti z vnútorne vysídlených rodín či rodín utečencov, ktorí sa vrátili zo zahraničia do vlasti a vojnovým sirotám.

Aschiana okrem vzdelávania poskytuje deťom a ich rodinám finančnú a zdravotnú pomoc, ako aj teplé jedlo pre deti navštevujúce centrá, bezpečné prostredie na vzdelávanie, právnu ochranu detí a množstvo voľnočasových a tvorivých aktivít.

Nielen chlapci, ale aj dievčatá sa tak môžu venovať rôznym športom, hudobnej výchove, umeniu, zdravovede, môžu navštevovať počítačové kurzy a rovnako aj remeselné krúžky tesárstva, spracovania dreva, elektrotechnické a inštalatérske práce, či kurzy krajčírstva a kozmetiky.

Chlapci aj dievčatá z chudobných rodín tak majú možnosť získať základnú gramotnosť a rôzne praktické zručnosti, ktoré neskôr využijú pri hľadaní zamestnania.

Viac o Aschiane.