Chcem sa stať darcom

Slovenčina

Podporiť vzdelávanie 1 dieťaťa môžete nasledovným spôsobom:

* na obdobie celého roka - výška príspevku je 330 eur
* ľubovoľnou inou čiastkou - tú spojíme s iným darcom/darcami do cieľovej sumy 330 eur. V prípade viacerých splátok Vám s cieľom dosiahnutia cieľovej sumy vstúpite do programu pri akumulovaní celej sumy.

Ak prispejete sumou min. 110 eur, získate prístup do rodičovskej zóny, kde budete mať k dispozícii profil dieťaťa, jeho školské výsledky a pod. Kvôli vysokým poplatkom pri prevode peňazí do Afganistanu je potrebné, aby bola táto suma naakumulovaná na prelome mesiacov január/február resp. máj/jún, kedy zasielame peniaze do Afganistanu.

kresba  kresba 2

Ak Vás program zaujal a máte záujem zapojiť sa, budeme radi, keď nás budete kontaktovať na klubdarcov@clovekvohrozeni.sk

***

Váš príspevok je darom podľa Občianskeho zákonníka, OZ Človek v ohrození Vám na požiadanie vystaví potvrdenie o prijatí daru resp. darovaciu zmluvu. Zaslaním daru súhlasíte s nasledovnými Pravidlami darovania.