Ako sa zapojiť

Slovenčina

Ak aj vy chcete pomáhať afganským študentom a študentkám, žiakom a žiačkam vo vzdelávaní, môžete tak urobiť niekoľkými spôsobmi:

  • Dlhodobá podpora konkrétneho dieťaťa

V prípade, že máte záujem o dlhodobú pomoc vybranému dieťaťu, stačí ak pravidelne raz ročne uhradíte na náš účet ročný príspevok v odporúčanej výške 330 eur, z ktorého môže byť podporované jedno dieťa v školskej dochádzke počas jedného roka.

  • Dlhodobá podpora programu

Ak máte záujem prispievať do programu pravidelne, ale nemôžete si dovoliť celú čiastku, môžete prispievať pravidelne ľubovoľnou čiastkou. Vaše platby sa pokúsime spojiť s platbami iných darcov tak, aby ste mohli spolu podporovať konkrétne dieťa, o čom vás budeme informovať. Ak sa to nepodarí, vaše prostriedky budú použité na nákup školských pomôcok a vybavenia škôl a Aschiany. Prosíme vás, aby ste nás pred zaslaním platby kontaktovali, aby sme vedeli následne hľadať doplnkového darcu na spojenie vašich platieb.

  • Jednorazové príspevky

Podporiť nás samozrejme môžete akoukoľvek čiastkou kedykoľvek v roku. Peniaze budú použité na doplatenie chýbajúceho príspevku niektorému z detí, nákup školských pomôcok všetkým našim podporovaným deťom, na vybavenie ich škôl a centier Aschiany, ako aj nákup občerstvenia pre deti a ceny do súťaže pre ne organizované počas roka. 

Ak chcete podporiť vzdelanie afganských detí, kontaktujte nás na klubdarcov@clovekvohrozeni.sk